Datum:
10.10.2022 21:00 - 22:30
Locatie:

Beschrijving

Beste darter/dartster,

Bij deze nodigen we je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Darts in Delft op maandag 10 oktober 2022 om 21:00 uur in Sportcafé de Mookies, Duke Ellingtonstraat 2 te Delft. In tegenstelling tot hetgeen de afgelopen jaren gebruikelijk was, is er ditmaal geen aparte  Captainsvergadering.

Wel is er voorafgaand aan de ALV om 20:00 uur de prijsuitreiking van het seizoen 2021-2022. De nummers 1, 2 en 3 van de diverse poules ontvangen dan hun welverdiende beker(s) en medailles.

Tijdens de Algemene Leden-vergadering zullen de volgende punten behandeld worden:

 1. Opening en vaststelling Agenda;
 2. Mededelingen en ingekomen stukken;
 3. Presentatie beknopt jaarverslag seizoenen 2020-2021
 4. Verslag kascommissie;
 5. Vaststelling contributie seizoen 2022-2023 (is €15,00 pp) en 2023-2024 (is €25.00 pp).
 6. Verkiezing/herkiezing bestuursleden* en commissies;
 7. Vooruitblik seizoen 2022-2023, met o.a.:
 • Competitieopzet 2022-2023.
 • Individuele Competitie.
 • Toernooien Darts In Delft.
 1. Rondvraag;

*) Door de corona-periode zijn inmiddels alle termijnen van de huidige bestuursleden verlopen.
Aad en Hans hadden in 2020 opnieuw moeten worden herkozen,  Leny en Richard in 2021. Jeroen Hoving (secretaris) is per 2020 gestopt als bestuurslid. Angelique van Veen heeft zich aangemeld voor de functie van secretaris, daar is het bestuur blij mee en zal haar dus voordragen aan de ALV om te worden gekozen als secretaris van Darts in Delft. Daarmee zijn de posities van toernooileider en jeugd-coördinator momenteel vacant.

Het jaarverslag 2021-2022, evenals alle up-to-date reglementen voor het seizoen 2022-2023, zijn uiterlijk vanaf zondag 9 oktober beschikbaar op de website van Darts in Delft.

Er worden dus geen teamenveloppen meer uitgedeeld, alles gaat digitaal via Teambeheer.

Tot maandag 10 oktober in Sportcafé de Mookies!

Namens het Bestuur van Darts in Delft,

Richard de Vos

Voorzitter

 

Commentaren